ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
27 lutego 2023 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)
w trybie on-line (GoogleMeet)

"Pobieranie arsenu z gleb silnie zanieczyszczonych przez trawy"

 

Dr hab. inż. Agnieszka Dradrach
Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przewodniczący
Komisji Nauk Rolniczych
Prof. dr hab. Karol Wolski

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu