ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
23 maja 2022 r. o godz. 12.00 (poniedziałek)

w trybie zdalnym na platformie Google Meet*

Link do spotkania:
meet.google.com/xun-issp-jqs

 

Zmiany klimatyczne i ich oddziaływanie na biosferę

 

Dr hab. inż. JACEK URBANIAK, prof. Uniwer. Przyrodniczego we Wrocławiu
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Przewodniczący
Komisji Nauk Rolniczych
Prof. dr hab. Karol Wolski

*Uprzejmie prosimy o udostęnienie linku do spotkania osobom zainteresowanym

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu