ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ARCHEOLOGICZNA
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na otwarte posiedzenie,
które odbędzie się w dniu 09.06.2022 r., godz. 12:00
w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
Oddział we Wrocławiu, ul. Więzienna 6

TEMAT POSIEDZENIA

Das eisenzeitliche Gräberfeld von Wörgl, Bez.
Kufstein, in Tirol (Österreich)

Cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Wörgl, pow. Kufstein w Tyrolu – Austria

 

Prof. Dr. Markus Egg
Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz/Moguncja

Prof. dr hab. Bogusław Gediga
Przewodniczący
Komisji Archeologicznej

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu