ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

pokoje gościnne: (71) 750 75 03 
tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

 

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się online
27 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 (wtorek)

Ergonomiczna koncepcja stworzenia macierzy wyboru narzędzi mocujących przy użyciu metody CAPTIV

 

DR BRONISŁAW KAPITANIAK
Emerytowany Profesor Université Pierre et Marie Curie, Paris, France
Consultant Ergonome

 

Poniżej przesyłam link, pod którym odbędzie się spotkanie Komisji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyMjMzYjYtOWZiYS00YTVmLWE0NTUtNmY5OGNmZjM2NTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2261b84f86-9d07-49f2-85c6-efba8de15ed4%22%7d

 

Przewodnicząca
Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego
Oddziału PAN we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Anna Janocha

 

Pokoje Gościnne

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu

 
Our website is protected by DMC Firewall!