ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

pokoje gościnne: (71) 750 75 03 
tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA CHEMII I FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK WE WROCŁAWIU


uprzejmie zaprasza
na posiedzenie naukowe on-line*, które odbędzie się w dniu

8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.
Podczas posiedzenia zostanie wygłoszony referat pt.:

Enancjomeryczne wzbogacanie związków chiralnych w warunkach achiralnej chromatografii kolumnowej


przez

dr hab. Alicję Wzorek, prof. uczelni
z Zakładu Syntezy i Badań Strukturalnych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

W wystąpieniu zostanie omówione zjawisko samo-agregacji enancjomerów (ang. self-disproportionation of enantiomers SDE), obserwowane dla związków chiralnych, w postaci nieracemicznej, które może być obserwowane podczas przemian fizykochemicznych, a także podczas chromatografii kolumnowej. Agregacja enancjomerów w warunkach chromatografii kolumnowej prowadzi do powstawania homo-/hetero-chiralnych supramolekularnych struktur o różnej trwałości, która w konsekwencji stwarza możliwość enancjomerycznego wzbogacenia związków chiralnych w tych warunkach. Dzięki temu, klasyczna chromatografia kolumnowa na żelu krzemionkowym, stosowania do oczyszczania i rozdzielania związków w każdym laboratorium chemicznym, może również prosta i szybką metodą prowadząca do otrzymania enancjomerycznie czystych związków. W wystąpieniu zostaną podane przykłady związków chiralnych, a także zostanie podjęta próba wyjaśnienia mechanizmu powstawania SDE.

Przewodnicząca Komisji
Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie
dr hab. Hanna Pruchnik, prof. UPWr

*meet.google.com/koy-bjhs-rta

 
 

Pokoje Gościnne

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!